Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Религията при циганите/ромите като средство за адаптиране към околния свят


Автори:
Велчо Кръстев
Евгения Иванова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1150 изтегляния от 21.5.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Netherlands  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (14) / United Kingdom  (32) / Europe  (14) / United States  (64) / Norway  (1) / Canada  (2) / Slovenia  (1) / Germany  (40) / NA (725) / Russian Federation  (11) / China  (2) / Sweden  (2) / Austria  (1) / Bulgaria  (189) / Denmark  (1) / Spain  (3) / Turkey  (34) / Jersey  (1) / Belgium  (2) / Bosnia and Herzegovina  (2) / Ukraine  (4)