Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2011 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 222 от 22.5.2018 г.)

Култът към Меркурий в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 337 от 22.5.2018 г.)

За символиката на пещерата в култа към Митра
Олег Александров
(изтегляния 445 от 22.5.2018 г.)

Декоративната архитектурна теракота от Долна Мизия
Павлина Владкова
(изтегляния 400 от 22.5.2018 г.)

Протестантската пропаганда в Ески Заара
Ваня Донева
(изтегляния 641 от 22.5.2018 г.)

Културното пространство в речите на Изократ на фона на „Одисея“
Виолета Герджикова
(изтегляния 225 от 22.5.2018 г.)

Платон като литературен критик в Закони
Невена Панова
(изтегляния 297 от 22.5.2018 г.)

Космосът в древногръцката керамография
Иванка Дончева
(изтегляния 260 от 22.5.2018 г.)

Управлението на финанси в Класическа Атина
Стела Монева
(изтегляния 363 от 22.5.2018 г.)

Преводът на Джон Драйдън на Енеида на Вергилий
Йоана Сиракова
(изтегляния 446 от 22.5.2018 г.)

За EMENDATIO при обучението на граматика в Античен Рим
Ценка Давидкова
(изтегляния 161 от 22.5.2018 г.)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛÙΣΣΑ ΚΑΤΑ TΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Димитриос Румпос
(изтегляния 1089 от 22.5.2018 г.)

Das Gedicht “ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ” und Seine Deutsche Übersetzung
Лилия Радославова
(изтегляния 362 от 22.5.2018 г.)

Махмуд Даруиш – живот и поезия
Весела Тодорова
(изтегляния 173 от 22.5.2018 г.)

Олимпийското движение в Китай
Полина Венкова
(изтегляния 232 от 22.5.2018 г.)

Travel Writing About China in The Context of The Postcolonial Critique
Павел Петков
(изтегляния 190 от 22.5.2018 г.)

Flower Patterns: Poetic Writing of Female Bodies by Hai Nan
Shi Jian-wei Zhang Yan-lian
(изтегляния 160 от 22.5.2018 г.)

Още нещо за езиковите стратегии в японските реклами
Магдалена Василева
(изтегляния 172 от 22.5.2018 г.)

Японски сложни глаголи (ЯСГ)–общи сведения
Милица Минева
(изтегляния 184 от 22.5.2018 г.)