Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2011 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 384 от 22.5.2018 г.)

Култът към Меркурий в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 544 от 22.5.2018 г.)

За символиката на пещерата в култа към Митра
Олег Александров

(изтегляния 691 от 22.5.2018 г.)

Декоративната архитектурна теракота от Долна Мизия
Павлина Владкова

(изтегляния 651 от 22.5.2018 г.)

Протестантската пропаганда в Ески Заара
Ваня Донева

(изтегляния 994 от 22.5.2018 г.)

Културното пространство в речите на Изократ на фона на „Одисея“
Виолета Герджикова

(изтегляния 371 от 22.5.2018 г.)

Платон като литературен критик в Закони
Невена Панова

(изтегляния 451 от 22.5.2018 г.)

Космосът в древногръцката керамография
Иванка Дончева

(изтегляния 436 от 22.5.2018 г.)

Управлението на финанси в Класическа Атина
Стела Монева

(изтегляния 613 от 22.5.2018 г.)

Преводът на Джон Драйдън на Енеида на Вергилий
Йоана Сиракова

(изтегляния 626 от 22.5.2018 г.)

За EMENDATIO при обучението на граматика в Античен Рим
Ценка Давидкова

(изтегляния 269 от 22.5.2018 г.)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛÙΣΣΑ ΚΑΤΑ TΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Димитриос Румпос

(изтегляния 1456 от 22.5.2018 г.)

Das Gedicht “ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ” und Seine Deutsche Übersetzung
Лилия Радославова

(изтегляния 591 от 22.5.2018 г.)

Махмуд Даруиш – живот и поезия
Весела Тодорова

(изтегляния 275 от 22.5.2018 г.)

Олимпийското движение в Китай
Полина Венкова

(изтегляния 421 от 22.5.2018 г.)

Travel Writing About China in The Context of The Postcolonial Critique
Павел Петков

(изтегляния 293 от 22.5.2018 г.)

Flower Patterns: Poetic Writing of Female Bodies by Hai Nan
Shi Jian-wei Zhang Yan-lian

(изтегляния 279 от 22.5.2018 г.)

Още нещо за езиковите стратегии в японските реклами
Магдалена Василева

(изтегляния 257 от 22.5.2018 г.)

Японски сложни глаголи (ЯСГ)–общи сведения
Милица Минева

(изтегляния 279 от 22.5.2018 г.)