Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Относно християнската терминология в славянските езици, в частност в български


Автори:
Сергей Иванов
Петя Янева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


441 изтегляния от 22.5.2018 г.