Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фрагменти от иконостас от ранния XVII век в църквата на правешкото село Калугерово


Автори:
Кирил Павликянов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


570 изтегляния от 22.5.2018 г.