Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културно-просветна дейност на благотворителния комитет „Св. Йоан Милостивий“ в края на ХIX и първата половина на ХХ век


Автори:
Ангел Динев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


430 изтегляния от 22.5.2018 г.