Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културното пространство в речите на Изократ на фона на „Одисея“


Автори:
Виолета Герджикова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


385 изтегляния от 22.5.2018 г.