Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Платон като литературен критик в Закони


Автори:
Невена Панова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


484 изтегляния от 22.5.2018 г.