Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Управлението на финанси в Класическа Атина


Автори:
Стела Монева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


644 изтегляния от 22.5.2018 г.