Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Характерни особености на култа към богинята-майка, отразени в антропоморфната пластика на културата с инкрустирана керамика по Долни Дунав (по данни от некропола Орсоя)


Автори:
Боряна Люцканова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


449 изтегляния от 22.5.2018 г.