Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр.Хр. – V в. сл.Хр.


Автори:
Живко Жеков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


440 изтегляния от 22.5.2018 г.