Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови данни за гръцките източници на Константин-Фотиновото "Любословие"


Автори:
Драгомира Вълчева

Страници: -

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


325 изтегляния от 22.5.2018 г.