Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Елинското училище в Търново и дейността му като финансова институция през първата половина на ХІХ век


Автори:
Владимир Владов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


296 изтегляния от 22.5.2018 г.