Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

‘Хитростта/лукавостта’ в представите на българите и гърците (на базата на български и гръцки фразеологични единици)


Автори:
Емилия Авгинова-Николова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1223 изтегляния от 22.5.2018 г.