Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Компютърна обработка на естествени езици – формализми за автоматичен морфологичен анализ


Автори:
Румен Рикевски

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


281 изтегляния от 22.5.2018 г.