Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основни етапи в развитието на арабската музика. Разцвет на арабската музикална култура в Египет (ХІХ–ХХ век)


Автори:
Венцислава Дикова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


754 изтегляния от 22.5.2018 г.