Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Понятието "Дзин Чиен" (златни пари/монети) през VІІ–VІІІ век в Китай


Автори:
Искра Мандова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


352 изтегляния от 22.5.2018 г.