Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Занаятите смолари, стругари, тепавичари, кожари от Филипопол по писмени и епиграфски данни


Автори:
Славка Чернева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


537 изтегляния от 22.5.2018 г.