Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛÙΣΣΑ ΚΑΤΑ TΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ


Автори:
Димитриос Румпос Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1693 изтегляния от 22.5.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (7) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Romania  (2) / Greece  (456) / United Kingdom  (29) / Korea, Republic of  (1) / Europe  (23) / United States  (97) / Canada  (2) / Germany  (52) / NA (972) / Russian Federation  (6) / China  (2) / Cyprus  (9) / Sweden  (4) / Australia  (1) / Bulgaria  (2) / Poland  (1) / Turkey  (4) / Saudi Arabia  (1) / Congo, The Democratic Republic of the  (1) / Belgium  (6) / Italy  (2) / Ukraine  (11)