Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2013 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 426 от 25.4.2018 г.)

Погребалните ритуали в древногръцката керамография
Иванка Дончева

(изтегляния 595 от 25.4.2018 г.)

Епаминонд философът – стратег
Живко Жеков

(изтегляния 428 от 25.4.2018 г.)

Произходът на рода на Алкмеонидите по изворови данни
Надя Тошмакова

(изтегляния 415 от 25.4.2018 г.)

Хермес – образът в преход
Димитър Трендафилов

(изтегляния 342 от 25.4.2018 г.)

Гея – богинята на Земята, предсказва бъдещето
Марта Ивайлова

(изтегляния 488 от 25.4.2018 г.)

Violatio sepulchri в надписи от Долна Мизия
Люба Радулова

(изтегляния 388 от 25.4.2018 г.)

Акценти в обучението по латински език при филологическите специалности
Пепа Лунгарова Ценка Давидкова

(изтегляния 814 от 25.4.2018 г.)

Социокултурен подход в обучението по новогръцки език
Стойна Пороманска

(изтегляния 370 от 25.4.2018 г.)

Γλώσσα και πολιτισμός
Στέλα Νεστοράτου

(изтегляния 3242 от 25.4.2018 г.)

Κ. Γ. Καρυωτάκης: “Ένας Πρακτικός Θάνατος” στην “Πρέβεζα
Ελένη Κουρμαντζή

(изтегляния 6946 от 25.4.2018 г.)

Евтерпа: двуезичен електронен корпус на преводна новогръцка литература
Драгомира Вълчева Ирина Стрикова Нели Методиева Надежда Тренова

(изтегляния 403 от 25.4.2018 г.)

Преломният Рицос – нов прочит след “Края на идеологиите”
Здравка Михайлова

(изтегляния 346 от 25.4.2018 г.)

За наименованията на месеците в гръцки и руски език
Емилия Авгинова-Николова

(изтегляния 423 от 25.4.2018 г.)

Танцът в култа към боговете в древността
Димитриос Румпос

(изтегляния 834 от 25.4.2018 г.)

За астрономическата символика в култа към Митра
Олег Александров

(изтегляния 666 от 25.4.2018 г.)

За култа към императора в Nikopolis ad Istrum
Павлина Владкова

(изтегляния 340 от 25.4.2018 г.)

Византийските болници
Димитър Димитров

(изтегляния 427 от 25.4.2018 г.)

Преславският аул
Гергана Герчева

(изтегляния 703 от 25.4.2018 г.)

Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век)
Велин Петров

(изтегляния 454 от 25.4.2018 г.)

Циганите, войните на България и народната признателност
Велчо Кръстев

(изтегляния 697 от 25.4.2018 г.)

The Mythical and Fairy Tale Symbolism in the Novel “The Eagle” by I. Kadare
Adem Jakllari

(изтегляния 267 от 25.4.2018 г.)

An Analysis on Chinese and Greek Mythologies ...Prometheus, Nüwa and Gun
Yan Qiuxia

(изтегляния 1223 от 25.4.2018 г.)

Легендарните владетели на Китай – тримата господари
Яна Шишкова

(изтегляния 623 от 25.4.2018 г.)

Negative Image Projection in Colin Thubron’s “Behind the Wall: A Journey through China”
Павел Петков

(изтегляния 545 от 25.4.2018 г.)

Rethinking the Way: East and West (Preliminaries to Philosophy of Religion
Десислава Дамянова

(изтегляния 321 от 25.4.2018 г.)

Kinugasa Teinosuke. Another Interpretation of the Expressionist Intentions of the Director of “Page of Madness
Магдалена Василева

(изтегляния 1255 от 26.4.2018 г.)

Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие
Кабалан Мукарзел

(изтегляния 422 от 26.4.2018 г.)