Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Модели на приложение на античните епистолографски корпуси в преподаването на латински език и литература


Автори:
Елия Маринова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


488 изтегляния от 25.4.2018 г.