Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Акценти в обучението по латински език при филологическите специалности


Автори:
Пепа Лунгарова
Ценка Давидкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


839 изтегляния от 25.4.2018 г.