Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2013 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 592 от 25.4.2018 г.)

Погребалните ритуали в древногръцката керамография
Иванка Дончева

(изтегляния 893 от 25.4.2018 г.)

Епаминонд философът – стратег
Живко Жеков

(изтегляния 610 от 25.4.2018 г.)

Произходът на рода на Алкмеонидите по изворови данни
Надя Тошмакова

(изтегляния 602 от 25.4.2018 г.)

Хермес – образът в преход
Димитър Трендафилов

(изтегляния 516 от 25.4.2018 г.)

Гея – богинята на Земята, предсказва бъдещето
Марта Ивайлова

(изтегляния 683 от 25.4.2018 г.)

Violatio sepulchri в надписи от Долна Мизия
Люба Радулова

(изтегляния 541 от 25.4.2018 г.)

Акценти в обучението по латински език при филологическите специалности
Ваня Тонкова Ценка Давидкова

(изтегляния 1014 от 25.4.2018 г.)

Социокултурен подход в обучението по новогръцки език
Стойна Пороманска

(изтегляния 543 от 25.4.2018 г.)

Γλώσσα και πολιτισμός
Στέλα Νεστοράτου

(изтегляния 3911 от 25.4.2018 г.)

Κ. Γ. Καρυωτάκης: “Ένας Πρακτικός Θάνατος” στην “Πρέβεζα
Ελένη Κουρμαντζή

(изтегляния 7684 от 25.4.2018 г.)

Евтерпа: двуезичен електронен корпус на преводна новогръцка литература
Драгомира Вълчева Ирина Стрикова Нели Методиева Надежда Тренова

(изтегляния 582 от 25.4.2018 г.)

Преломният Рицос – нов прочит след “Края на идеологиите”
Здравка Михайлова

(изтегляния 506 от 25.4.2018 г.)

За наименованията на месеците в гръцки и руски език
Емилия Авгинова-Николова

(изтегляния 605 от 25.4.2018 г.)

Танцът в култа към боговете в древността
Димитриос Румпос

(изтегляния 1038 от 25.4.2018 г.)

За астрономическата символика в култа към Митра
Олег Александров

(изтегляния 995 от 25.4.2018 г.)

За култа към императора в Nikopolis ad Istrum
Павлина Владкова

(изтегляния 495 от 25.4.2018 г.)

Византийските болници
Димитър Димитров

(изтегляния 599 от 25.4.2018 г.)

Преславският аул
Гергана Герчева

(изтегляния 960 от 25.4.2018 г.)

Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век)
Велин Петров

(изтегляния 657 от 25.4.2018 г.)

Циганите, войните на България и народната признателност
Велчо Кръстев

(изтегляния 909 от 25.4.2018 г.)

The Mythical and Fairy Tale Symbolism in the Novel “The Eagle” by I. Kadare
Adem Jakllari

(изтегляния 414 от 25.4.2018 г.)

An Analysis on Chinese and Greek Mythologies ...Prometheus, Nüwa and Gun
Yan Qiuxia

(изтегляния 1646 от 25.4.2018 г.)

Легендарните владетели на Китай – тримата господари
Яна Шишкова

(изтегляния 867 от 25.4.2018 г.)

Negative Image Projection in Colin Thubron’s “Behind the Wall: A Journey through China”
Павел Петков

(изтегляния 758 от 25.4.2018 г.)

Rethinking the Way: East and West (Preliminaries to Philosophy of Religion
Десислава Дамянова

(изтегляния 491 от 25.4.2018 г.)

Kinugasa Teinosuke. Another Interpretation of the Expressionist Intentions of the Director of “Page of Madness
Магдалена Василева

(изтегляния 1432 от 26.4.2018 г.)

Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие
Кабалан Мукарзел

(изтегляния 641 от 26.4.2018 г.)