Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мотивите за Галиеновата политика на толерантност в късноантичната писмена традиция и в съвременната изследователска литература


Автори:
Деяна Гарчева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


405 изтегляния от 25.4.2018 г.