Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

“Τα φαινόμενα απατουν”. Παραπειστικές ταυτότητες της παραλογοτεχνίας


Автори:
Matteo Miano

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


604 изтегляния от 25.4.2018 г.