Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2013 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 519 от 25.4.2018 г.)

Погребалните ритуали в древногръцката керамография
Иванка Дончева

(изтегляния 740 от 25.4.2018 г.)

Епаминонд философът – стратег
Живко Жеков

(изтегляния 535 от 25.4.2018 г.)

Произходът на рода на Алкмеонидите по изворови данни
Надя Тошмакова

(изтегляния 526 от 25.4.2018 г.)

Хермес – образът в преход
Димитър Трендафилов

(изтегляния 430 от 25.4.2018 г.)

Гея – богинята на Земята, предсказва бъдещето
Марта Ивайлова

(изтегляния 593 от 25.4.2018 г.)

Violatio sepulchri в надписи от Долна Мизия
Люба Радулова

(изтегляния 462 от 25.4.2018 г.)

Акценти в обучението по латински език при филологическите специалности
Ваня Тонкова Ценка Давидкова

(изтегляния 920 от 25.4.2018 г.)

Социокултурен подход в обучението по новогръцки език
Стойна Пороманска

(изтегляния 471 от 25.4.2018 г.)

Γλώσσα και πολιτισμός
Στέλα Νεστοράτου

(изтегляния 3639 от 25.4.2018 г.)

Κ. Γ. Καρυωτάκης: “Ένας Πρακτικός Θάνατος” στην “Πρέβεζα
Ελένη Κουρμαντζή

(изтегляния 7376 от 25.4.2018 г.)

Евтерпа: двуезичен електронен корпус на преводна новогръцка литература
Драгомира Вълчева Ирина Стрикова Нели Методиева Надежда Тренова

(изтегляния 507 от 25.4.2018 г.)

Преломният Рицос – нов прочит след “Края на идеологиите”
Здравка Михайлова

(изтегляния 434 от 25.4.2018 г.)

За наименованията на месеците в гръцки и руски език
Емилия Авгинова-Николова

(изтегляния 528 от 25.4.2018 г.)

Танцът в култа към боговете в древността
Димитриос Румпос

(изтегляния 939 от 25.4.2018 г.)

За астрономическата символика в култа към Митра
Олег Александров

(изтегляния 844 от 25.4.2018 г.)

За култа към императора в Nikopolis ad Istrum
Павлина Владкова

(изтегляния 430 от 25.4.2018 г.)

Византийските болници
Димитър Димитров

(изтегляния 524 от 25.4.2018 г.)

Преславският аул
Гергана Герчева

(изтегляния 844 от 25.4.2018 г.)

Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век)
Велин Петров

(изтегляния 584 от 25.4.2018 г.)

Циганите, войните на България и народната признателност
Велчо Кръстев

(изтегляния 809 от 25.4.2018 г.)

The Mythical and Fairy Tale Symbolism in the Novel “The Eagle” by I. Kadare
Adem Jakllari

(изтегляния 341 от 25.4.2018 г.)

An Analysis on Chinese and Greek Mythologies ...Prometheus, Nüwa and Gun
Yan Qiuxia

(изтегляния 1470 от 25.4.2018 г.)

Легендарните владетели на Китай – тримата господари
Яна Шишкова

(изтегляния 754 от 25.4.2018 г.)

Negative Image Projection in Colin Thubron’s “Behind the Wall: A Journey through China”
Павел Петков

(изтегляния 665 от 25.4.2018 г.)

Rethinking the Way: East and West (Preliminaries to Philosophy of Religion
Десислава Дамянова

(изтегляния 428 от 25.4.2018 г.)

Kinugasa Teinosuke. Another Interpretation of the Expressionist Intentions of the Director of “Page of Madness
Магдалена Василева

(изтегляния 1354 от 26.4.2018 г.)

Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие
Кабалан Мукарзел

(изтегляния 549 от 26.4.2018 г.)