Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евтерпа: двуезичен електронен корпус на преводна новогръцка литература


Автори:
Драгомира Вълчева
Ирина Стрикова
Нели Методиева
Надежда Тренова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


423 изтегляния от 25.4.2018 г.