Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За превода и изданията на романа „Алексис Зорбас” – български и немски измерения”


Автори:
Величка Симонова-Гроздева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


968 изтегляния от 25.4.2018 г.