Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Reconsidering Athenian Acropolis. Reflections on the Role and Function of Athena’s Temples


Автори:
Rita Sassu

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


795 изтегляния от 25.4.2018 г.