Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изследването на вътрешната форма на думата като аспект от анализа на лексикалносемантич- ните отношения при междуезикова съпоставка (върху материал от български, руски и гръцки език)


Автори:
Виктория Кънева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


319 изтегляния от 25.4.2018 г.