Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За наименованията на месеците в гръцки и руски език


Автори:
Емилия Авгинова-Николова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


441 изтегляния от 25.4.2018 г.