Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Култът към Victoria и идеята за победа, отразена в епиграфски паметници от провинция Долна Мизия


Автори:
Пепа Лунгарова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


500 изтегляния от 25.4.2018 г.