Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съграждането на православните храмове в Стара Загора през Възраждането”


Автори:
Ваня Донева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


482 изтегляния от 25.4.2018 г.