Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Морфологична адаптация на турските заемки в български и албански (съществителните имена)


Автори:
Димитри Бело
Раки Бело

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


594 изтегляния от 25.4.2018 г.