Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII–X в.) с Тибет


Автори:
Искра Мандова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


553 изтегляния от 25.4.2018 г.