Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие


Автори:
Кабалан Мукарзел

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


445 изтегляния от 26.4.2018 г.