Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сведенията за строежи и съпътстващите ги ритуали в надписите на Асархадон


Автори:
Кирил Младенов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


338 изтегляния от 26.4.2018 г.