Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изследването на вътрешната форма на думата като аспект от анализа на лексикалносемантич- ните отношения при междуезикова съпоставка (върху материал от български, руски и гръцки език)


Автори:
Виктория Кънева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


380 изтегляния от 25.4.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (258) / Bulgaria  (6) / Canada  (2) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (31) / Portugal  (1) / Russian Federation  (5) / Spain  (1) / Sweden  (2) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (24) / United States  (37)