Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Морфологична адаптация на турските заемки в български и албански (съществителните имена)


Автори:
Димитри Бело
Раки Бело

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


804 изтегляния от 25.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (1) / United Kingdom  (28) / Europe  (4) / United States  (70) / Canada  (1) / Germany  (38) / NA (551) / Russian Federation  (6) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (87) / Czech Republic  (1) / Spain  (1) / Turkey  (5) / Ukraine  (4)