Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традициите в пиенето на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания


Автори:
Катя Маринова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


942 изтегляния от 25.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (1) / United Kingdom  (24) / United States  (70) / Canada  (1) / Germany  (31) / NA (691) / Russian Federation  (4) / China  (3) / Sweden  (1) / Bulgaria  (104) / Finland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (4)