Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Японски сложни глаголи, образувани с глаголите fuseru/fusu. Варианти за превод на английски и български език


Автори:
Милица Минева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


493 изтегляния от 26.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / United States  (40) / Canada  (1) / Germany  (31) / Vietnam  (1) / NA (370) / Russian Federation  (10) / China  (3) / Sweden  (2) / Bulgaria  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (4)