Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспекти на методическата подготовка и педагогическата практика по новогръцки език и литература на студентите в Пловдивския университет


Автори:
Величка Симонова-Гроздева

Страници: -

Резюме:


Педагогическият стаж на бъдещите учители по новогръцки език (НгрЕ) е пробен камък за измерване на тяхната методическа компетентност като комплекс от знания, способности и поведение, за практическото владеене на чуждия език, а оттам и за преподава- нето на предмета „Новогръцки език”. В този контекст ще опишем водещите линии при организацията, структурата и съдържанието на съответната чуждоезикова методическа подготовка на студентите и участието им като стажант-учители в реалния учебен процес по НгрЕ, базиран в гимназиалната степен на образование.


Ключови думи:


Изтегляне


400 изтегляния от 14.3.2018 г.