Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Граматическата категория число при съшествителните имена в съвременния новогръцки и български език и често срещани грешки в неговата употреба


Автори:
Димитрина Велкова

Страници: -

Резюме:


Новогръцкият език разполага с изключително богат речников запас. Често за изразяване на един смисъл или различни интерпретации на този смисъл се използват много различни думи. (Mirambel 1978, 300) Езикът има най-дългата история сред индоевропейските езици, през която се е развивал и усъвършенствал. Броят на думите с гръцки произход в много съвременни езици е изключително голям, което доказва неговото огромно значение в световен мащаб.


Ключови думи:


Изтегляне


2531 изтегляния от 14.3.2018 г.