Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аулите в ранносредновековна България


Автори:
Гергана Герчева

Страници: -

Резюме:


Предмет на настоящото изследване са аулите в Ранносредно- вековна България. До този момент в литературата като аули са иден- тифицирани Плиска (Ваклинов 1977; Рашев 1995), Преслав (Аладжов 1992а; Бонев 1993; Рашев 2002; Димитров 2009), укреплението до с. Хан Крум (Антонова 1963; Антонова 1981; Антонова, Дремсизова- Нелчинова 1981), Дръстър (Ангелова 1998; Ангелова 2003), Марциа- нопол (Георгиев 2002а; Георгиев 2002б; Георгиев 2004), Пъкуиул луй Соаре (Ваклинов 1977; Кузев 1981б; Рашев 2008), Кабиюк (Рашев, Иванов, Тихов 2008), Оряхово (Рашев 1982) и Бдин (Рашев 1982).


Ключови думи:


Изтегляне


944 изтегляния от 15.3.2018 г.