Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мъдростта на притчата и литературното образование в българското училище


Автори:
Вергиния Колева

Страници: -

Резюме:


В програмната подредба на учебното съдържание по лите- ратура присъстват почти всички жанрове – в обсега на литератур- ните родове. Озадачаващо е отсъствието на малките философски форми: пословици, афоризми, поучения, беседи, притчи. Притчата се разглежда периферно само при изучаването на Библията.


Ключови думи:


Изтегляне


475 изтегляния от 15.3.2018 г.