Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Разказ за ума, сърцето и благодатта на Румен Пенчев Савов или за болярския дух на един съвременен българин


Автори:
Надежда Христова

Страници: -

Резюме:


В първия препис на „История славянобългарская“ (донесена от самия Паисий в църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Котел през 1765 г.) Софроний Врачански заявява: „Медта, желязото и камъкът могат да изчезнат, но на този, който не опази ценната ни история, ще тегне проклятието над поколенията“ (Къртунов 2010, 39). За съжаление обаче, българинът има за свой Бог единствено и само своя собствен интерес, и в тоя смисъл той не познава и не иска да познава никаква история, та камо ли идеология. Той така е погълнат от себе си, че е по-склонен да стане суеверен, отколкото вярващ, защото вярата е знание и иска време.


Ключови думи:


Изтегляне


323 изтегляния от 15.3.2018 г.