Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Барбизиос или раждането на Византион


Автори:
Ваня Лозанова-Станчева

Страници: -

Резюме:


Барбюз(и)ос (Барбюзес или Барбюзос у Georg. Codinus p. 4 Bonn; Dion. Byz., An. Bosp., frg. 16–18; Georg. Cedr. 2.80B; Nicepg. Greg., 2. 847. 858. 1291; Oberhummer 1897, 5–6) бил херос- епоним на едноименната малка река, дн. Kağıthane, която се слива с река Кидарос преди и двете да се влеят в залива Керас на Златния Рог, при т.нар. „Сладки води на Европа”. Двете реки текат съответно от запад и северозапад и били смятани от византийците (Hesych., fr. 3, §8, p. 148 Müller) за източник на просперитет и дори на съществуването на техния град.


Ключови думи:


Изтегляне


860 изтегляния от 14.3.2018 г.