Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Военна диплома от Домициан


Автори:
Пепа Лунгарова

Страници: -

Резюме:


Дипломата е открита в иманярска сбирка след проведена полицейска акция. Предполага се, че произхожда от околностите на Свищов. Запазени са два фрагмента от едната бронзова плочка, която съдържа вътрешната І страница и външната І страница. Плочката, респ. надписът, са повредени в периферната част, като повредата е значителна в дясната половина, която се явява долната част на вътрешната страница.


Ключови думи:


Изтегляне


605 изтегляния от 14.3.2018 г.