Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преводите на римската драма в България между каноничното и комичното


Автори:
Йоана Сиракова

Страници: -

Резюме:


Достигналите до нас драматургични текстове от античността – на древногръцките автори Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан и Менандър, както и на римските Сенека, Плавт и Теренций, съставят корпуса на античната драма, който отдавна и по традиция е признат за каноничен. Въпреки това у нас представянето на римската драма изостава до голяма степен в сравнение с преводната продукция, зася- гаща древногръцката драма – трагедията, както и комедиите.


Ключови думи:


Изтегляне


643 изтегляния от 14.3.2018 г.