Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологизмите с компонент глагола "давам" в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквивалентни в гръцкия


Автори:
Емилия Авгинова-Николова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: -

Резюме:


Фразеологизмите в един език възникват, променят се или не и продължават да съществуват в езика през цялата негова история. За това свидетелстват и древните паметници, и съвременните лите- ратурни произведения, а също така не на последно място и записите на жива разговорна реч. Във фразеологията е запечатан богатият исторически опит на народа, в нея се отразяват представите, свързани с трудовата дейност, с бита и културата на хората.


Ключови думи:


Изтегляне


603 изтегляния от 14.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (25) / Europe  (2) / United States  (53) / Germany  (32) / NA (458) / Russian Federation  (7) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (9) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)