Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспекти на методическата подготовка и педагогическата практика по новогръцки език и литература на студентите в Пловдивския университет


Автори:
Величка Симонова-Гроздева

Страници: -

Резюме:


Педагогическият стаж на бъдещите учители по новогръцки език (НгрЕ) е пробен камък за измерване на тяхната методическа компетентност като комплекс от знания, способности и поведение, за практическото владеене на чуждия език, а оттам и за преподава- нето на предмета „Новогръцки език”. В този контекст ще опишем водещите линии при организацията, структурата и съдържанието на съответната чуждоезикова методическа подготовка на студентите и участието им като стажант-учители в реалния учебен процес по НгрЕ, базиран в гимназиалната степен на образование.


Ключови думи:


Изтегляне


575 изтегляния от 14.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (23) / Europe  (1) / United States  (50) / Germany  (32) / NA (434) / Russian Federation  (12) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (7) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)