Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Граматическата категория число при съшествителните имена в съвременния новогръцки и български език и често срещани грешки в неговата употреба


Автори:
Димитрина Велкова

Страници: -

Резюме:


Новогръцкият език разполага с изключително богат речников запас. Често за изразяване на един смисъл или различни интерпретации на този смисъл се използват много различни думи. (Mirambel 1978, 300) Езикът има най-дългата история сред индоевропейските езици, през която се е развивал и усъвършенствал. Броят на думите с гръцки произход в много съвременни езици е изключително голям, което доказва неговото огромно значение в световен мащаб.


Ключови думи:


Изтегляне


2688 изтегляния от 14.3.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (1654) / Austria  (4) / Belgium  (2) / Bosnia and Herzegovina  (1) / Bulgaria  (714) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (4) / Czech Republic  (2) / Denmark  (1) / Egypt  (1) / Europe  (29) / France  (3) / Germany  (37) / Greece  (8) / Ireland  (2) / Italy  (2) / Japan  (1) / Luxembourg  (2) / Macedonia  (4) / Montenegro  (1) / Netherlands  (3) / Norway  (1) / Poland  (2) / Portugal  (2) / Romania  (5) / Russian Federation  (9) / Serbia  (1) / Slovakia  (1) / Spain  (4) / Sweden  (3) / Turkey  (4) / Ukraine  (13) / United Kingdom  (31) / United States  (134)